sgodata.sgo.fi - /pub_tomo/phase/2005_08/


[To Parent Directory]

25. syyskuuta 2005 10:04 43012 .DS_Store
24. syyskuuta 2005 13:14 33523 phase20050801_013235.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:14 30336 phase20050801_031901.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:14 33959 phase20050801_044406.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:14 32449 phase20050801_062836.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:14 27664 phase20050801_121620.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:14 33219 phase20050801_133500.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:14 24795 phase20050801_152009.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 31189 phase20050801_170518.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 30543 phase20050801_172501.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 32883 phase20050802_020326.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 34790 phase20050802_045804.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 31739 phase20050802_064250.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 34511 phase20050802_085725.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 36267 phase20050802_110127.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 35937 phase20050802_124720.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 35487 phase20050802_134920.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 34223 phase20050802_153430.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 34404 phase20050802_171916.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 35456 phase20050802_175343.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 32612 phase20050802_193938.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 34553 phase20050802_212526.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 33371 phase20050803_023318.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 32899 phase20050803_032750.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 31839 phase20050803_051046.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 33236 phase20050803_065640.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:15 32150 phase20050803_074044.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 33370 phase20050803_131810.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 30572 phase20050803_140333.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 26453 phase20050803_154901.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 26082 phase20050803_182304.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 27429 phase20050803_200857.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 28309 phase20050804_030449.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 32637 phase20050804_034135.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 34932 phase20050804_052504.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 34869 phase20050804_120416.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 33679 phase20050804_134921.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 24985 phase20050804_141802.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 27932 phase20050804_160345.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 29682 phase20050804_185221.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 28545 phase20050804_203738.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 31150 phase20050805_035552.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 33423 phase20050805_054015.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 32100 phase20050805_104811.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 32462 phase20050805_123355.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:16 34012 phase20050805_143313.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 29205 phase20050805_161758.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 31891 phase20050805_173439.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 24717 phase20050805_192118.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 28908 phase20050805_210620.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 25701 phase20050806_022000.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 28102 phase20050806_040918.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 31311 phase20050806_055405.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 34329 phase20050806_072116.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 32963 phase20050806_111855.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 29535 phase20050806_130429.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 24385 phase20050806_144732.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 28281 phase20050806_163217.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 32442 phase20050806_180322.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 24432 phase20050806_194928.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 28934 phase20050807_100329.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 32542 phase20050807_114913.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 30104 phase20050807_150146.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 28858 phase20050807_183240.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 33941 phase20050807_201826.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:17 30369 phase20050808_103401.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 29053 phase20050808_121935.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 24956 phase20050808_151518.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 32131 phase20050808_171458.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 28868 phase20050808_190057.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 28637 phase20050808_204638.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 33753 phase20050809_030855.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 32387 phase20050809_045155.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 31403 phase20050809_110332.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 35246 phase20050809_134448.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 30503 phase20050809_152940.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 31980 phase20050809_174312.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 31646 phase20050809_192859.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 27955 phase20050810_032209.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 27041 phase20050810_050623.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 32287 phase20050810_113435.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 30412 phase20050810_135907.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 29962 phase20050810_154354.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 27725 phase20050810_181149.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:18 27355 phase20050810_195739.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 27873 phase20050811_033609.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 30928 phase20050811_052055.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 30135 phase20050811_101909.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 28712 phase20050811_122816.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 32010 phase20050811_141324.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 27689 phase20050811_155807.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 30934 phase20050811_184034.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 31834 phase20050811_202628.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 32778 phase20050812_035016.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 30345 phase20050812_053538.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 34947 phase20050812_090438.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 34175 phase20050812_105042.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 33467 phase20050812_142635.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 31906 phase20050812_190947.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 26445 phase20050812_225118.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 32124 phase20050813_003722.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 30255 phase20050813_040411.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:19 32252 phase20050813_054816.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 32367 phase20050813_071036.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 31168 phase20050813_093522.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 28073 phase20050813_112204.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 35140 phase20050813_125603.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 27852 phase20050813_144013.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 24343 phase20050813_175251.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 31279 phase20050813_193845.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 25244 phase20050813_232138.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 33336 phase20050814_010650.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 34239 phase20050814_023408.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 32907 phase20050814_100626.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 30576 phase20050814_115210.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 31713 phase20050814_130902.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 32025 phase20050814_145403.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 34160 phase20050814_163516.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 32111 phase20050814_200725.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 24776 phase20050814_235153.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 30844 phase20050815_013842.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:20 31754 phase20050815_024822.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 31652 phase20050815_043221.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 31348 phase20050815_095326.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 32224 phase20050815_103700.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 32167 phase20050815_132450.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 31087 phase20050815_170419.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 30443 phase20050815_185055.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 28591 phase20050815_223736.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 27957 phase20050816_002208.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 31199 phase20050816_064959.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 35701 phase20050816_083516.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 31159 phase20050816_092144.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 26744 phase20050816_110806.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 28198 phase20050816_133857.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 34515 phase20050816_152351.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 29633 phase20050816_173335.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 31073 phase20050816_230735.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 32554 phase20050817_080531.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:21 31995 phase20050817_095231.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 29257 phase20050817_113827.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 34828 phase20050817_161523.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 32047 phase20050817_180112.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 34912 phase20050817_194710.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 34863 phase20050817_215404.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 27934 phase20050817_233808.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 32532 phase20050818_012435.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 32137 phase20050818_014600.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 31404 phase20050818_032957.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 31203 phase20050818_060226.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 34521 phase20050818_074646.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 31438 phase20050818_083603.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 29715 phase20050818_093359.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 31816 phase20050818_102232.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 29496 phase20050818_122120.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 27330 phase20050818_140559.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 32049 phase20050818_164403.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 28095 phase20050818_182958.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:22 23620 phase20050818_222329.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 30860 phase20050819_000806.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 31678 phase20050819_034401.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 29513 phase20050819_063020.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 34305 phase20050819_081607.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 31916 phase20050819_090706.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 30966 phase20050819_105321.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 30307 phase20050819_123526.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 30930 phase20050819_142007.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 30512 phase20050819_210936.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 26953 phase20050819_225304.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 31882 phase20050820_003917.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 25816 phase20050820_021351.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 33316 phase20050820_075120.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 33282 phase20050820_093807.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 34790 phase20050820_112407.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 31816 phase20050820_124931.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 31679 phase20050820_143414.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 34382 phase20050820_155540.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:23 31784 phase20050820_174139.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 32570 phase20050820_192732.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 35182 phase20050820_214015.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 26585 phase20050820_232348.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 30115 phase20050821_011003.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 28182 phase20050821_022649.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 33558 phase20050821_041224.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 35895 phase20050821_072717.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 31994 phase20050821_082232.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 29698 phase20050821_091413.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 33414 phase20050821_100902.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 33532 phase20050821_111902.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 31744 phase20050821_115453.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 28835 phase20050821_130339.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 35674 phase20050821_144855.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 27837 phase20050821_162441.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 29582 phase20050821_181020.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 32547 phase20050821_220818.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 34700 phase20050821_235430.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:24 28989 phase20050822_024058.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 31742 phase20050822_042703.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 30690 phase20050822_061102.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 35804 phase20050822_075633.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 33202 phase20050822_085349.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 32623 phase20050822_103958.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 35661 phase20050822_113411.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 28896 phase20050822_131753.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 32585 phase20050822_165431.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 31350 phase20050822_183908.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 30194 phase20050822_223830.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 32907 phase20050823_002530.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 32493 phase20050823_011202.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 31297 phase20050823_025636.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 34778 phase20050823_063856.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 27140 phase20050823_073859.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 32780 phase20050823_082515.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 26023 phase20050823_092529.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:25 34330 phase20050823_111057.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 26381 phase20050823_114717.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 30559 phase20050823_133339.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 28070 phase20050823_153658.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 27945 phase20050823_172234.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 31028 phase20050823_212424.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 29725 phase20050823_230954.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 31501 phase20050824_005621.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 33884 phase20050824_012620.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 33005 phase20050824_030956.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 31535 phase20050824_070745.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 27415 phase20050824_080912.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 26612 phase20050824_085429.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 31132 phase20050824_095511.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 29579 phase20050824_120207.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 26816 phase20050824_134702.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 32790 phase20050824_160554.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 31764 phase20050824_175156.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 32297 phase20050824_234012.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:26 32902 phase20050825_055125.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 31931 phase20050825_073642.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 25561 phase20050825_084105.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 29055 phase20050825_102718.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 29417 phase20050825_121700.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 25557 phase20050825_140040.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 28107 phase20050825_163324.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 26563 phase20050825_181921.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 27384 phase20050825_204215.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 30302 phase20050825_222425.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 28091 phase20050826_015312.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 33408 phase20050826_061851.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 32706 phase20050826_151649.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 31080 phase20050826_184914.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 33248 phase20050826_225608.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 29229 phase20050827_020712.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 29126 phase20050827_050326.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 33041 phase20050827_064731.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 32971 phase20050827_083423.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:27 32639 phase20050827_094106.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 35173 phase20050827_110018.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 25949 phase20050827_154622.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 31413 phase20050828_022200.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 28419 phase20050828_040718.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 31914 phase20050828_053046.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 35963 phase20050828_111420.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 28388 phase20050828_125921.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 27963 phase20050828_180106.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 33576 phase20050829_005251.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 28199 phase20050829_023619.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 35766 phase20050829_041611.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 32871 phase20050829_055919.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 35146 phase20050829_074548.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 31348 phase20050829_112921.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 32296 phase20050829_131413.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 32904 phase20050829_145733.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 28754 phase20050829_164402.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 29102 phase20050829_182950.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:28 29167 phase20050830_010520.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 32368 phase20050830_025051.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 29825 phase20050830_044354.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 27329 phase20050830_062841.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 32126 phase20050830_081449.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 34614 phase20050830_114242.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 35516 phase20050830_132832.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 32350 phase20050830_152645.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 27590 phase20050830_171303.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 25117 phase20050831_011949.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 26856 phase20050831_030456.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 26563 phase20050831_051116.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 26680 phase20050831_065707.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 32543 phase20050831_101252.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 26055 phase20050831_115740.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 26694 phase20050831_134201.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 28197 phase20050831_140905.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 30912 phase20050831_155551.jpeg
24. syyskuuta 2005 13:29 32534 phase20050831_174215.jpeg